Információk / Aktualitások

Tisztelt Előfizetőink!

A KalászNet Kft ÁSZF kivonata a 2018. november 15-től hatályba lépő változásokról

 

 

 1. Változás a műsorkínálatban Kistokaj fejállomás által érintett településeken
 2. Változás a műsorkínálatban Dorog, Tát településeken
 3. A csatornák továbbítására vállalt határidő: 2018.12.31
 4.  

Módosítás lényegének rövid leírása

A módosítással érintett dokumentumok, fejezetek és pontok

A Kalásznet Kft.. székhelye megváltozik, az új székhely:1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.

ÁSZF Törzsrész 1.1. pont

8. sz. melléklet 14. és 15. pontok

Jogszabályi előírásoknak való megfelelés, áthelyezésre vonatkozó rendelkezések pontosítása

ÁSZF Törzsrész 9.1.5, 12.1.2.3, 12.2.2.2 és 12.4.2 pontok

NMHH CS_2086_2018. számú határozata miatti módosítás

ÁSZF Törzsrész 12.1.2.2 pont

Meghatározásra kerülnek az előfizető postai úton történő értesítése esetén azon szabályok, melyek a küldemény második alkalommal történő kézbesítésének sikertelensége esetén („nem kereste” jelzés) vagy az előfizető általi átvétel megtagadása esetén alkalmazható kézbesítési vélelemre vonatkoznak.

ÁSZF Törzsrész 13.6 pont

Eljárásra jogosult hatóságok, békéltető testület és egyéb szervezetek megnevezése, elérhetőségeik módosítása

ÁSZF Törzsrész 6.6 pont

Új 14. sz. melléklet

Amennyiben a módosítások az előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaznak, az előfizető az értesítéstől számított 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú szerződést. Nem mondhatja fel az előfizető a határozott időtartamú szerződést ilyen esetben akkor, ha az előfizetői szerződést a határozott időtartamból eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti. Az előfizető a határozatlan idejű előfizetői szerződést legfeljebb 8 napos felmondási határidővel bármikor jogosult további jogkövetkezmények nélkül felmondani.

 

A módosítással az Általános szerződési feltételek hivatkozott fejezetei is módosulnak, amelynek módosított szövege 2018. október 4-tól megtalálható honlapunkon és ügyfélszolgálatunkon.

 

Köszönjük megértését!

 

Budapest, 2018. október 4.

 

Üdvözlettel:

KalászNet Kft.

 

Tisztelt Előfizetőink!

A KalászNet Kft ÁSZF kivonata a 2018. október 14-től hatályba lépő változásokról

 1. Változás a műsorkínálatban Győr fejállomás által érintett településeken
 2. A csatornák továbbítására vállalt határidő: 2018.11.30

Amennyiben a módosítások az előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaznak, az előfizető az értesítéstől számított 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú szerződést. Nem mondhatja fel az előfizető a határozott időtartamú szerződést ilyen esetben akkor, ha az előfizetői szerződést a határozott időtartamból eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti. Az előfizető a határozatlan idejű előfizetői szerződést legfeljebb 8 napos felmondási határidővel bármikor jogosult további jogkövetkezmények nélkül felmondani.

 

A módosítással az Általános szerződési feltételek hivatkozott fejezetei is módosulnak, amelynek módosított szövege 2018. szeptember 13-tól megtalálható honlapunkon és ügyfélszolgálatunkon.

 

Köszönjük megértését!

 

Budapest, 2018. szeptember 13.

 

Üdvözlettel:

KalászNet Kft.

 

Tisztelt Előfizetőink!

A Kalásznet Kft 2018. év május hó 25. napi hatállyal módosítja az Általános Szerződési Feltételeit

 

A módosítások indokául jogszabályváltozás szolgál. A 2018.05.25-től közvetlenül alkalmazandó GDPR /(AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)/ tartalmának való megfelelés érdekében kerül sor a módosításra.

Mindezek alapján 2018. év május hó 25. napjától a szolgáltató Általános Szerződési Feltételeinek legfontosabb változásai a következők és mely miatt az alábbi tárgykörben, az alábbi feltételek módosulnak:

 

 • az ÁSZF-ek 8. sz. mellékletét képező adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat átfogó módosításra került a GDPR-nak való megfelelés érdekében.

 

A szolgáltatásaira vonatkozó Általános Szerződési Feltételei teljes szövege hatálybalépésig és azt követően is megtekinthető ügyfélszolgálati irodánkban, valamint a www.kalasznet.hu weboldalon.

A fenti változások az előfizetőkre nézve nem hátrányosak, az előfizetőket ezen okból nem illeti meg a változáshoz kapcsolódó felmondás.

Amennyiben a módosítás az Előfizető számára bármilyen hátrányos rendelkezést tartalmaz, az Előfizető az értesítéstől számított 45 (negyvenöt) napon belül, azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott idejű Előfizetői Szerződést. Az Előfizető a határozatlan idejű Előfizetői Szerződést azonnali hatállyal bármikor jogosult további jogkövetkezmények nélkül felmondani.

 

Budapest, 2018. április 25.

 

Üdvözlettel:

KalászNet Kft

 

 

A KalászNet Kft ÁSZF kivonata a 2018. május 15-től hatályba lépő változásokról

 1. Megszűnik a FOX csatorna. Helyette a FILM4 csatorna lesz elosztva
 2. Nevet vált a STORY4, új neve TV4
 3. Nevet vált a STORY5, új neve STORY4
 4. Nevet vált a GALAXY, új neve GALAXY4
 5. Nevet vált a Spíler Tv, új neve: Spíler1 TV
 6. Az ÁSZF a 12.1.2.2 pont változik az NMHH CS_2086_2018. számú határozata szerint.
 7. Változás az elosztott műsorokban Baracs és Győr fejállomás érintett területein.
 8. 3.000,-FT méltányossági visszakapcsolási díj bevezetése első visszakapcsolás esetén
 9. A csatornák továbbítására vállalt határidő: 2018.06.15

Amennyiben a módosítások az előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaznak, az előfizető az értesítéstől számított 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú szerződést. Nem mondhatja fel az előfizető a határozott időtartamú szerződést ilyen esetben akkor, ha az előfizetői szerződést a határozott időtartamból eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti. Az előfizető a határozatlan idejű előfizetői szerződést legfeljebb 8 napos felmondási határidővel bármikor jogosult további jogkövetkezmények nélkül felmondani.

 

A módosítással az Általános szerződési feltételek hivatkozott fejezetei is módosulnak, amelynek módosított szövege  megtalálható honlapunkon és ügyfélszolgálatunkon.

 

Köszönjük megértését!

Üdvözlettel:

KalászNet Kft.

2018.04.14

Digitális Televízió Készülék újra hangolása

Amennyiben a digitális televízió készülék újra hangolása válik szükségessé, kérjük, az alábbi három opciót követve járjon el:

 • Az előfizetői végberendezés (TV készülék vagy Set Top Box) kezeli automatikusan az adott változást és mindennemű beavatkozás nélkül „kicseréli” a csatornákat/csatorna neveket/EPG-t, ebben az esetben nincs szükség újra hangolásra
   
 • Az előfizetői végberendezés (TV készülék vagy Set Top Box) automatikusan felajánlja, hogy új csatornalista érhető el és a felhasználónak csak el kell fogadni az automatikus újra hangolási lehetőséget (csak előfizetői jóváhagyás szükséges)
   
 • Az előfizetői végberendezés (régebbi típusú TV készülék vagy Set Top Box) nem tudja kezelni a változást, így a felhasználónak manuálisan szükséges hangolnia az új verzió szerint a TV és rádió csatornákat – a hangolás menete az alkalmazott vevőberendezés felhasználói utasításában megadottak szerint érhető el

 

Üdvözlettel,

KalászNet Kft.

2018. március 5. 


 

Tisztelt Új Ügyfeleink!

 

Köszönti Önöket a KalászNet Kft.,  a lakóhelyén kiépített hálózat új szolgáltatója, amely a korábban megküldött tájékoztatásnak megfelelően a Magyar Telekom Nyrt. –vel kötött szerződés értelmében 2018. február 1. nappal átveszi a Magyar Telekom digitális kábeltelevízió szolgáltatását és adott esetben vezetékes internet és/vagy telefon szolgáltatását, ezzel együtt ügyfeleit Győr, Győrújfalu, Vámosszabadi, Kaposvár, Kadarkút, Gige, Csököly, Jákó, Rinyakovácsi, Mezőcsokonya, Somogysárd, Kiskorpád, Kaposfő, Mosonmagyaróvár, Dunakiliti, Pécs, Tata és Naszály településeken.

 

Az átvétel legfontosabb tudnivalóiról postai úton kiküldött tájékoztató levelünk elektronikus formában ITT is elérhető.

Budapest, 2018. január 31.

  

Üdvözlettel,


KalászNet Kft.

Tisztelt Komárom-Esztergom Megyei Ügyfeleink!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy november 18-án, szomaton az esztergomi zöld ház bontási munkálatai közben ismét megrongálták az optikai kábeleket, amely több településen az internet szolgáltatás kiesését okozta.

A sérült szakasz javítása folyamatban van!

Budapest, 2017.november 18.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Tisztelt Komárom-Esztergom Megyei Ügyfeleink!

 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy november 10-én, pénteken egy esztergomi épület bontási munkálatai során a KalászNet Kft. optikai kábeleit átvágták, amely több településen az internet szolgáltatás kiesését okozta.

 

A hibát Kollégáink az éjszaka folyamán elhárították, így szombaton, a hajnali óráktól a szolgáltatás újra elérhető!

 

Az okozott kellemetlenségekért a rongálást okozók nevében is elnézésüket kérjük!

 

Budapest, 2017.november 11.

  

Üdvözlettel,

KalászNet Kft.

-----------------------------------------------------------------------------------

Tisztelt Ügyfeleink!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2017. október 3-tól, egyes műsorszolgáltatók által kezdeményezett változtatások következtében több csatorna elosztása is módosul, az alábbiak szerint:

 • az AXN White csatorna elnevezése Sony Max, az AXN Black csatorna elnevezése Sony Movie Channel elnevezésre változik, a csatornák jellege nem módosul
 • a Magyarországon megszűnő VIVA csatorna helyén a Comedy Central Family csatorna kerül elosztásra
 • a Viacom az MTV European csatornát kicseréli egy új, lokalizált, a jelenleginél több zenei programot és magyar tartalmakat is műsorra tűző MTV Hungary elnevezésű csatornára

 

Fenti változások a kizárólag analóg TV szolgáltatásra előfizető Ügyfeleink számára tájékoztató jellegűek, egyéb teendőjük nincs ezzel kapcsolatban.

 

A digitális szolgáltatást használó Ügyfeleink figyelmét azonban felhívjuk arra, hogy a változások az előfizetői végberendezések újraindítását tehetik szükségessé!

 

Az új csatornalista letöltése a vételi eszköztől függően általánosan három féle módon mehet végbe:

 1. Az előfizetői végberendezés (TV, Set Top Box) kezeli az SDT változást és mindennemű beavatkozás nélkül „kicseréli” a csatornákat/csatorna neveket/EPG-t, azaz nincs szükség újrahangolásra
 2. SDT-NIT verziószám alapon automatikusan felajánlja az előfizetői végberendezés (TV, Set Top Box), hogy új csatornalista érhető el és a felhasználónak csak el kell fogadni az automatikus újrahangolási lehetőséget (OK-ot kell nyomnia)
 3. Nem kezeli az SDT-NIT verziószámot  az előfizetői végberendezés (régebbi TV, Set Top Box), így a felhasználónak manuálisan szükséges lehangolnia az új SDT-NIT verzió szerint a TV és rádió csatornákat – a hangolás menete az alkalmazott vevőberendezés felhasználói utasításában megadottak szerint kell, hogy történjen

 

Budapest, 2017. október 3.

 

Üdvözlettel,

KalászNet Kft.

 

 

A KalászNet Kft ÁSZF kivonata a 2017. október 24-től hatályba lépő változásokról.

 

Budapest, 2017. szeptember 22.

Üdvözlettel:

KalászNet Kft.

 

Tisztelt Komárom-Esztergom Megyei Ügyfeleink!

 

A KalászNet Kft. 2017. május 2-án vette át a Jurop Telekom hálózatát.

A Telekom Csoport tagjaként tette ezt azzal a szándékkal, hogy folyamatosan fejlesztve a hálózatot minél hamarabb elérhetővé váljanak a legkorszerűbb interaktív TV, valamint nagysebességű internet szolgáltatások.

 

Ezen cél érdekében augusztus 1-én előre tervezett hálózat karbantartási munkavégzésre került sor, melynek során sajnos olyan, előre nem látható, műszaki problémák léptek fel, amelyek tömeges szolgáltatás kieséshez vezettek.

 

Az okozott kellemetlenségekért ezúton kérünk elnézést valamennyi érintett Előfizetőnktől!

 

A hiba mára elhárult, így a szolgáltatásaink újra elérhetőek!

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a műszaki munkák során végrehajtott jogosultságvizsgálatok az eddigiekhez képest eltérő csatornakiosztást eredményezhetnek, amely a készülékek újrahangolását teszi szükségessé.

 

Amennyiben ebben segítségre van szükségük, kérjük, hívják a 06 40 201 200-as díjmentes ügyfélszolgálati telefonszámunkat.

 

Számunkra kiemelten fontos Előfizetőink elégedettsége, ezért a szolgáltatás kiesést minden esetben kompenzáljuk!

A jóváírások természetesen már a soron következő számlákban jelentkezni fognak!

 

Köszönjük megtisztelő türelmüket, amelyet a szolgáltatás kiesés során tanúsítottak irányunkba, egyúttal bízunk abban, hogy a jövőben is elégedett ügyfeleink között tudhatjuk Önöket!

 

 

Budapest, 2017.augusztus 4.

 

 

Üdvözlettel,

KalászNet Kft.

 

A KalászNet Kft ÁSZF kivonata a 2017.08.01-tól hatályba lépő változásokról

 

Változás Esztergom településen az elosztott műsorokban.

 

Amennyiben a módosítások az előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaznak, az előfizető az értesítéstől számított 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú szerződést. Nem mondhatja fel az előfizető a határozott időtartamú szerződést ilyen esetben akkor, ha az előfizetői szerződést a határozott időtartamból eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti. Az előfizető a határozatlan idejű előfizetői szerződést legfeljebb 8 napos felmondási határidővel bármikor jogosult további jogkövetkezmények nélkül felmondani.

 

A módosítással az Általános szerződési feltételek hivatkozott fejezetei is módosulnak, amelynek módosított szövege 2017. június 1-jétől megtalálható honlapunkon és ügyfélszolgálatunkon.

 

 

Üdvözlettel:

KalászNet Kft.

 

 

A KalászNet Kft ÁSZF kivonata a 2016. december 1-től hatályba lépő változásokról

1.

2016. július 1-én fontos jogszabályváltozás lépett életbe, amely érinti az Ön TV-szolgáltatását.

A 86/2016 (IV. 26.)  Kormányrendelet lehetővé tette a korábban díjmentes, programdíj nélkül terjeszthető TV csatornákat (RTL Klub, TV2) nyújtó médiaszolgáltatók számára, hogy 2016. július 1-től a műsorukért programdíjat szedjenek be a műsorszolgáltatóktól, így a KalászNet Kft-től is. Ezt a díjat a KalászNet Kft. mindeddig nem, hanem csak 2016. december 1-től kezdődően kezdi el érvényesíteni az előfizetők havidíjában.

 

Ennek megfelelően 2016. december 1-i hatállyal módosítjuk az egyéni előfizetők részére nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatások igénybevételére vonatkozó Általános szerződési feltételeinket (ÁSZF), az egyedi előfizetői szerződésre is kiterjedő hatállyal, melynek következtében 2016. december 1-től megemeljük TV-szolgáltatásunk havidíját.

 

A KalászNet az előfizetők érdekeit szem előtt tartva az RTL Klub és a TV2 által közölt díjnál kisebb mértékű  - összesen havi bruttó 370 Ft havidíj - emelést vezet be 2016. december 1-től határozott és határozatlan idejű szerződéssel rendelkező ügyfelei részére.

2.

Változás Tokaj településen az elosztott műsorokban.

A részletekről itt talál tájékoztatót

 

Amennyiben a módosítások az előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaznak, az előfizető az értesítéstől számított 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú szerződést. Nem mondhatja fel az előfizető a határozott időtartamú szerződést ilyen esetben akkor, ha az előfizetői szerződést a határozott időtartamból eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti. Az előfizető a határozatlan idejű előfizetői szerződést legfeljebb 8 napos felmondási határidővel bármikor jogosult további jogkövetkezmények nélkül felmondani.

 

A módosítással az Általános szerződési feltételek hivatkozott fejezetei is módosulnak, amelynek módosított szövege 2016. december 1-jétől megtalálható honlapunkon és ügyfélszolgálatunkon.

 

Köszönjük megértését!

 

Budapest, 2016. október 28.

 

Üdvözlettel:

KalászNet Kft.

 

A KalászNet Kft ÁSZF kivonata a 2017. január 1-től hatályba lépő változásokról.

A Digitális Jólét Program keretében az internet-szolgáltatás áfa kulcsa 2017. január 1-től a jelenlegi 27 %-ról 18%-ra csökken.

Az Ön által fizetendő díjban az áfa csökkentést teljes mértékben érvényesítjük a részletekről itt talál további információkat.

Budapest, 2016. október 28.

Üdvözlettel:

KalászNet Kft.